Finalister 2019-05-09T15:52:07+00:00

Finalister i Medtech4Health Innovation Award 2019

Alla finalister presenteras med en video.

2019-05-09T16:59:32+00:00

Finalist i Medtech4Health Innovation Award 2019 – CDS AF (journalbaserat beslutsstöd för strokeprev)

Läkarna Magnus Janzon och Lars Karlsson har tillsammans med kollegor och ett journalsystemsföretag utvecklat ett beslutsstöd, CDS AF, som med hjälp av journalhistoriken identifierar om patienter med förmaksflimmer har en förhöjd risk för att få stroke. Mjukvaran uppmärksammar läkaren som då kan avgöra om blodförtunnande behandling bör ordineras.

En stor studie som utvärderat beslutsstödet har visat att tekniken inneburit en signifikant ökning av patienter som kommer i behandling.

2019-05-09T15:46:34+00:00

Finalist i Medtech4Health Innovation Award 2019 – rPAP (Andningshjälp till för tidigt födda barn)

Läkarna Thomas Drevhammar, Kjell Nilsson, Snorri Donaldsson och Baldvin Jonsson har utvecklat och testat ett nytt andningshjälpmedel som hjälper för tidigt födda barn. Produkten som kallas rPAP kan i många fall ersätta respiratorvård – en behandling som kan ge kroniska skador på lungorna. Den här nya, icke-invasiva tekniken hjälper barnet att istället få igång sin egna andning.

Finalister i Medtech4Health Innovation Award 2018

Alla finalister presenteras med en video. Tidigare års vinnare.

Finalister i Medtech4Health Innovation Award 2017

Alla finalister presenteras med en video. Tidigare års vinnare.

2017-11-08T14:23:32+00:00

Finalist 2017: Virtuella hälsorummet

Det virtuella hälsorummet utgår från patienternas behov av enkla vårdkontakter utan tidsödande resor. Innovationen ligger i arbetssättet, att vård kan bedrivas på distans där patienten är, som komplement till den vård som bedrivs i sjukhusbyggnader.

2017-11-08T14:23:32+00:00

Vinnare 2017: SMS-livräddaren

Appen SMS livräddare räddar liv genom att ta till vara en tidigare outnyttjad resurs i vården och underlätta för medmänniskor att hjälpa varandra. De tre miljoner svenskar som har genomgått hjärt-lungräddning är potentiella användare. Spridning av appen pågår till fler landsting samt även internationellt.

2017-11-08T14:23:35+00:00

Finalist 2017: EVLP

Med hjälp av ex vivo lung perfusion, EVLP, kan lungor från fler donatorer användas för organtransplantationer. Forskargruppen har utgått från ett kliniskt problem när de utvecklat denna, och andra metoder samt produkter. Dessa har lett till att dessa innovationer fått internationell spridning.

2017-11-08T14:23:35+00:00

Finalist 2017: Digital patalogi

Genom att digitalisera analysen av vävnadsprover frigör man resurser, något som är av yttersta vikt då det råder brist på patologer. Dessutom kan man nyttja hela Sverige för specialisering, alla specialister behöver inte finnas på alla universitetssjukhus. Det nominerade teamet har arbetat tvärvetenskapligt för att få ett avancerat IT-verktyg med bildanalys i klinisk drift.

2017-11-08T14:23:35+00:00

Finalist 2017: Öppna dörrar

Med utgångspunkt från demenssjukas behov och genom till synes enkla medel har man bland annat halverat användningen av orosdämpande medicinering. Västeråsmodellen illustrerar hur man kan få påvisbara effekter när teknik, boendemiljö och arbetsmetod samspelar. Modellen har provats på två äldreboenden och arbeta med att sprida den vidare pågår.