Finalister 2018-05-04T14:32:05+00:00

Finalister i Medtech4Health Innovation Award 2018

Alla finalister presenteras med en video. Tidigare års vinnare.

Finalister i Medtech4Health Innovation Award 2017

Alla finalister presenteras med en video. Tidigare års vinnare.

2017-11-08T14:23:32+00:00

Finalist 2017: Virtuella hälsorummet

Det virtuella hälsorummet utgår från patienternas behov av enkla vårdkontakter utan tidsödande resor. Innovationen ligger i arbetssättet, att vård kan bedrivas på distans där patienten är, som komplement till den vård som bedrivs i sjukhusbyggnader.

2017-11-08T14:23:32+00:00

Vinnare 2017: SMS-livräddaren

Appen SMS livräddare räddar liv genom att ta till vara en tidigare outnyttjad resurs i vården och underlätta för medmänniskor att hjälpa varandra. De tre miljoner svenskar som har genomgått hjärt-lungräddning är potentiella användare. Spridning av appen pågår till fler landsting samt även internationellt.

2017-11-08T14:23:35+00:00

Finalist 2017: EVLP

Med hjälp av ex vivo lung perfusion, EVLP, kan lungor från fler donatorer användas för organtransplantationer. Forskargruppen har utgått från ett kliniskt problem när de utvecklat denna, och andra metoder samt produkter. Dessa har lett till att dessa innovationer fått internationell spridning.

2017-11-08T14:23:35+00:00

Finalist 2017: Digital patalogi

Genom att digitalisera analysen av vävnadsprover frigör man resurser, något som är av yttersta vikt då det råder brist på patologer. Dessutom kan man nyttja hela Sverige för specialisering, alla specialister behöver inte finnas på alla universitetssjukhus. Det nominerade teamet har arbetat tvärvetenskapligt för att få ett avancerat IT-verktyg med bildanalys i klinisk drift.

2017-11-08T14:23:35+00:00

Finalist 2017: Öppna dörrar

Med utgångspunkt från demenssjukas behov och genom till synes enkla medel har man bland annat halverat användningen av orosdämpande medicinering. Västeråsmodellen illustrerar hur man kan få påvisbara effekter när teknik, boendemiljö och arbetsmetod samspelar. Modellen har provats på två äldreboenden och arbeta med att sprida den vidare pågår.