Vinnare 2017: SMS-livräddaren 2017-11-08T14:23:32+00:00

Projektbeskrivning

Finalist i Medtech4Health Innovation Award 2017

Mattias Ringh och kollegor på KI i Stockholm

Juryns motivering

Appen SMS livräddare räddar liv genom att ta till vara en tidigare outnyttjad resurs i vården och underlätta för medmänniskor att hjälpa varandra. De tre miljoner svenskar som har genomgått hjärt-lungräddning är potentiella användare. Spridning av appen pågår till fler landsting samt även internationellt.