Vinnaren avslöjas den 16 maj 2019 – lär känna finalisterna

Bild på prissumman 100 000 SEK för det bidrag som vinner Medtech4Health Innovation Award 2019

Finalisterna i Medtech4Health Innovation Award – med chansen att vinna ära och 100000 kr – kommer i år från  Linköping, Stockholm, Östersund och Lindesberg. Lär känna årets finalister:

Journalbaserat beslutsstöd för strokeprevention

Läkarna Magnus Janzon och Lars Karlsson har tillsammans med kollegor och ett journalsystemsföretag utvecklat ett beslutsstöd, CDS AF, som med hjälp av journalhistoriken identifierar om patienter med förmaksflimmer har en förhöjd risk för att få stroke. Mjukvaran uppmärksammar läkaren som då kan avgöra om blodförtunnande behandling bör ordineras.

En stor studie som utvärderat beslutsstödet har visat att tekniken inneburit en signifikant ökning av patienter som kommer i behandling.

Analysmetod som minskar antalet operationer

Klinikerna Per Wretenberg och Simon Tholén har tillsammans med forskarna Henrik Olivecrona, Lars Weidenhielm och ett medicintekniskt företag utvecklat en metod för att med röntgen bedöma om höftledsproteser sitter löst. Tekniken som kallas IMA, ger säkrare diagnoser och minskar behovet av kirurgiska ingrepp.

Andningshjälp till för tidigt födda

Läkarna Thomas Drevhammar, Kjell Nilsson, Snorri Donaldsson och Baldvin Jonsson har utvecklat och testat ett nytt andningshjälpmedel som hjälper för tidigt födda barn. Produkten som kallas rPAP kan i många fall ersätta respiratorvård – en behandling som kan ge kroniska skador på lungorna. Den här nya, icke-invasiva tekniken hjälper barnet att istället få igång sin egna andning.

Intervjuer med finalisterna

2019-05-13T15:58:04+00:00